Archive for June, 2005

Grote schoonmaak

Author: Antoon Jaminé
06 9th, 2005

Pas in de lente konden we de verwaarlozing aanpakken, de hagen en de lavendelstruikjes waren in geen jaar meer gesnoeid en het gazon leek op een weide. Een vriend vroeg of we schapen gingen houden.

De klimop was over gans de lengte meer dan een meter in het gras gegroeid, De lavendel in het driehoekig perkje moest verdwijnen: houtachtig geworden door niet goed gesnoeid en overwoekerd door klimop en gras.

We hebben er 80 (tachtig) lavendelstruikjes uitgehaald…Tabula rasa

Author: Antoon Jaminé
06 7th, 2005

Toen we eind vorig jaar in onze nieuwe woning trokken, hadden we meteen een nieuwe grotere tuin. Met spijt lieten we onze vorige tuin, waar we veel tijd, energie en ook wel geld in gestoken hadden, achter.

De nieuwe tuin was (en is) grotendeels eh… leeg.

De vorige eigenaars hadden twee jonge kinderen, een groot grasveld was het gevolg. Zij waren blijkbaar gefixeerd op lavendel: de lange oprit was er mee afgeboord en achterin was een driehoekig stuk er volledig mee beplant. Voor het perkje stonden 4 catalpas, hoe origineel…

Verder was er geen enkele beplanting, behalve de hagen: klimop in Bekaert afsluiting gevlochten en Cupressocyparis x leylandii die de tuin omsluiten. De tuin aanleggen zal veel werk vergen, maar geeft ons ook de vrijheid om met het ontwerp vanaf nul te beginnen, zonder rekening te moeten houden met bestaande structuren. De voorbije winter hebben we veel tuinboeken bekeken, plantenlijstjes gemaakt enz.

Pas in maart zijn we begonnen met de grote schoonmaak, de vorige eigenaars hadden na het afsluiten van de verkoopsovereenkomst geen poot meer uitgestoken, niet in het huis, niet in de tuin…
Foto’s volgen