Archive for March, 2010

Nieuwe schaduwborder aanleggen

Author: Antoon Jaminé
03 28th, 2010

Het is een tijdje geleden dat ik hier nog iets gepost heb, maar we hebben niet stilgezeten. We hebben een nieuwe border aangelegd. Een strook gazon in het verlengde van de petanquebaan, tegen de klimophaag ligt het grootste gedeelte van de dag in de schaduw; met alle gevolgen vandien voor het gazon: veel mos en weinig gras. Ik heb daar al geverticuteerd, antimos gestrooid, ’schaduwgras’ gezaaid, maar niets helpt. Dus deze strook wordt een nieuwe border, een schaduwborder. Bijkomend voordeel, weer minder gazon te maaien!

Plaats-schaduwborder

Het gaat om een strook van 9 x 3 m. In de late herfst van vorig jaar heb ik dit stuk twee spaden diep omgespit, en weinig engerlingen gevonden! Wel een triljoen roden mieren… Twee spaden diep spitten is nodig, anders komt het gras terug.

Spitten-twee-spaden-diep

Op onderstaande foto is duidelijk te zien dat enkel de bovenste 5 cm aarde vochtig is, de grond eronder is nog poederachtig droog. Deze foto is genomen op 11 november! Bewijs dat de zomer van 2009  wel erg droge was!

Droogtelaag-2009

Later meer over plantenkeuze voor onze nieuwe schaduwborder.