Archive for November, 2007

INBO, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, stelde gisteren het nieuwe Natuurrapport 2007 voor. Een van de opmerkelijkste (en alarmerende) bevindingen uit het rapport stelt dat 28 % van de planten- en diersoorten in Vlaanderen op de Rode Lijst staat en indien niets extra wordt ondernomen op termijn zal verdwijnen. De voornaamste oorzaken zijn: versnippering van de natuur door de verder woekerende verkaveling, er is nog altijd teveel stikstof en fosfor aanwezig in ons milieu.

Door de klimaatsverandering waarschuwt het rapport ook voor invasies van uitheemse planten- en diersoorten, die inheemse soorten verdringen, waardoor de biodiversiteit in het gedrang komt.
In de 20e eeuw kwamen er in Vlaanderen 40.000 soorten wilde planten en dieren voor, daarvan is nu 6 % reeds verdwenen. Dus er is nog heel wat werk aan de winkel om de 28 % te vrijwaren.
Het rapport stelt vast dat het Vlaamse Gewest al heel wat maatregelen neemt om de natuur te beschermen, met resultaat. Om de Europese 2010-doelstelling – het verlies van biodiversiteit in Europa stoppen – te halen, moet het Vlaamse Gewest de inspanningen evenwel nog verder opdrijven.

Dus meer ruimte voor natuur, minder uitstoot van stikstof, fosfor en broeikasgassen, controle op in- en uitvoer van soorten en gerichte maatregelen om inheemse planten en dieren en hun leefgebieden nog beter te beschermen. Dat laatste moet de veerkracht van de natuur ten aanzien van klimaatverandering versterken.Insectenzuiger

Author: Antoon Jaminé
11 18th, 2007

Dit is misschien meer een item voor collegablogger van Planet Gaget, maar dit wil ik jullie toch laten zien: een insectenzuiger! Oké iedereen heeft wel eens last van insecten in huis, maar om ze nu met een ministofzuiger te verwijderen?
Nou moe, wat gaan ze nog allemaal verzinnen? Misschien kun je er in de tuin ook de bladluizen mee opzuigen ;-) )
Op de website staat volgende uitleg: … met de insectenzuiger vang je kleine diertjes zonder dat je ze aan moet raken! Zo kun je ze ook weer terug in de natuur brengen. Levering zonder batterijen.

Insektenzuiger

BTW kan iemand me vertellen welk insect op de foto op het punt staat opgezogen te worden? Ik zou die nasty bug niet graag in huis aantreffen!Plantenborder herschikken

Author: Antoon Jaminé
11 5th, 2007

Het is nu het moment om je plantenborder aan te passen, te herschikken. Een interessante tuin is voortdurend work in progress. Dat is bij een border niet anders.

Sommige planten vallen groter of kleiner uit dan je gedacht had, wel dan verplanten die handel. Bij ons staat een grote hosta voor twee kleinere planten waardoor je vanop afstand de achterliggende niet meer ziet. Dus omwisselen

Er zijn vaste planten die om de zoveel jaar moeten worden gescheurd, dit houdt de planten jong en krachtig. Graaf de planten uit en scheur het worteldeel met de hand of met een spade. Let op de weersomstandigheden, niet scheuren als er vrieskou op komst is.

Een andere reden om planten in de border te verplaatsen is om het kleurschema aan te passen. Soms valt een combinatie die er op papier goed uitzag in werkelijkheid niet zo goed mee, ofwel is de kleur helemaal anders dan wat je gedacht had. Vooral afbeeldingen in tuinboeken kunnen soms misleidend zijn.Vissen voederen in de winter ?

Author: Antoon Jaminé
11 1st, 2007

In theorie moet je vijvervissen niet voederen. In een gezonde vijver beschikken ze immers over een natuurlijke menukaart, die hen in staat moet stellen te overleven. Bijvoederen is echter wel aangeraden, op voorwaarde dat je niet overdrijft. In de handel vind je dit extra voedsel in alle vormen, kwaliteiten en prijzen.

Geef regelmatig kleine hoeveelheden, die binnen de paar minuten moeten opgegeten zijn. Is dit niet het geval, dan krijgen de vissen teveel voedsel. Hierdoor zullen ze onvoldoende hun natuurlijk dieet verorberen, waardoor het vijverevenwicht kan verstoord geraken. Bovendien zullen ze ook door te veel uitwerpselen algenvorming stimuleren. Tot slot zullen niet opgegeten resten tussen de planten beginnen rotten, met schimmels en andere fatale visziektes tot gevolg.

Tijdens de zomer zetten de vissen hun maaltijden om in een vetreserve, die wordt dan gebruikt om de winter door te komen. Het water is in november reeds een stuk kouder, onze vissen zwemmen veel minder en trager en eten nu al aanzienlijk minder dan enkele weken terug. Ze bereiden hun gestel dus voor op polaire toestanden.

Van zodra de temperatuur onder vijf graden duikt, wordt een voederstop aangeraden. Omdat de winter echter lang is en de laatste jaren karakterloos blijft flirten met herfst en lente, mag je gemiddeld twee keer per week wel wat wintervoer geven. Dit speciaal voer zinkt naar de bodem, zodat onze vissen het kunnen consumeren zonder te veel energie te verbruiken door naar de bovenste koude waterlagen (uitzonderlijke fysica!) te moeten zwemmen. Het is ook licht verteerbaar, maar bevat het toch voldoende vetten. Vetten die de vissen genoeg krachtreserves zullen garanderen om de volgende lente gezonde kuit te kunnen afleggen.

Dirck Bogaert