Vivara vogelvoeder


Nu de winter met rasse schreden nadert, de temperaturen zijn nog wel niet winters, duiken in de supermarkten en tuincentra voedselpakketten voor vogels op. Het is een echte industrie geworden: vetbollen, zadenmengels, pindanoten ect.

De grootste speler op deze markt is Vivara, natuurbeschermingsproducten. Ik heb de catalogus hier voor mij liggen en ze hebben een onwaarschijnlijk aanbod, niet alleen voor vogels, maar ook voor egels, eekhoors en vlinders.
Alleen al voor de vogeltjes: 11 soorten zadenmengsels, levend (!) voer in de vorm van meelwormen en regenwormen (wie wat regenwormen wil mag er wat bij mij komen halen, het gazon zit er vol van), 14 soorten vetbollen (op z’n Hollands: pindacakes!), 13 verschillende voedersilo’s en 8 soorten voederhuisjes. Nou moe, voor mij niet gelaten hoor.

Allemaal mooie dingen om onze arme gevederde vriendjes de winter door te helpen of zoals Vivara het liefst heeft: het hele jaar door! Dat verhoogt de omzet natuurlijk. In de catalogus wordt ook herhaaldelijk benadrukt dat men best het hele jaar door voedert, ik citeer uit het voorwoord van directeur Jan Thomassen:” Door veranderingen in het klimaat is het gewenst vogels het hele jaar door bij te voeren. Het broedseizoen en daarna de rui kosten veel energie, terwijl het natuurlijk aanbod van zaden onvoldoende is. Ook het grootbrengen van jongen wordt bemoeilijkt omdat de insectenpiek eerder valt. Door bij te voeren kunnen de oudervogels overschakelen op zaden, zodat er genoeg insecten overblijven om de jongen groot te brengen.”

Dit is een stelling waar Vogebescherming Vlaanderen het niet mee eens is, zie het postje ‘Vogels voederen’ van maart eerder dit jaar. Vogelbescherming Vlaanderen geeft als advies enkel in de wintermaanden te voeren. Vetbollen in de lente zijn uit den boze omdat de maag van de jongen vet en zaden slecht verteren, zij hebben behoefte aan insecten.

In de brochure zijn tal van tips te vinden over diervriendelijke planten, schema’s en plannetjes om je tuin milieu -en diervriendelijk aan te leggen. Dus op dat gebied geen klachten, enkel spijtig van de foute info over vogels voederen.One Response to “Vivara vogelvoeder”

  1. Anonymous Says:

    Beste schrijver, de vivara gids goed doorlezend staat er dat er het hele jaar door zaden en pitten gevoerd mogen worden, vet wordt nergens genoemd.
    Als U het woord klaprozen hoort en korenbloemen bedenkt U zich waarschijnlijk zelf ook dat de beestjes die zaden niet meer van nature kunnen vinden. Dit wanwege o.a. de vele nieuwbouwprojecten. De vogelbescherming nederland bevestigt het verhaal het hele jaar door zaden en pitten aan te bieden zoals in de Vivara gids staat aangegeven.
    Vivara is niet louter een commercieel bedrijf, zij geven procenten van de omzet aan goede doelen, bv. De Vlinderstichting, De egelstichting, Natuurmonumenten en De Vogelbescherming (vorig jaar waren dat duizenden euros).
    Wie de gids zorgvuldig leest zal Uw commentaar niet steunen.

Leave a Reply