Voortuintjes


Een voortuin is meestal moeilijk om aan te leggen, op een beperkte oppervlakte een evenwichtig ontwerp maken dat er niet benepen, kneuterig of overvol uitziet. Later geef ik wat meer voorbeelden van hoe het wel kan maar eerst een paar ‘funky’ voortuintjes… Enjoy!Leave a Reply