Boek: Vormsnoei of topiary


A (topiary) garden…the place
Where good men disappointed in the quest
Of wealth and power and honours, long for rest;
Of having known the splendours of succes,
Sigh for the obscurities of happiness.

William Wordsworth

Zo begint een interessant boek over vormsnoei dat ik een tijdje geleden van goede vrienden kreeg, thx Dirk en Ilse. Topiary, Design and Technique van Christopher Crowder en Michaeljon Ashworth.Zoals de titel en de namen van de auteurs (Michaeljon!) doen vermoeden: very British.

Vormsnoei is de laatste jaren opnieuw heel populair. Getuige de buxusbollen en -pirouettes in veel voortuinen. Zoals jullie wellicht weten ben ik geen grote voorstander van die ‘bollencultuur’, wegens te kneuterig en te saai. Maar dit boek ‘goes beyond the globes’.

Een (heel) korte inleiding overloopt topiary doorheen de geschiedenis, zo leren we dat de Romeinen reeds cypressen en coniferen in vorm snoeiden. De middeleeuwse kruidentuinen waren afgeboord met buxushaagjes en de geometrische tuinen van Versailles vergden uiteraard veel vormsnoei. De ware explosie in vormsnoei kwam er pas met de victorianen, die hun gekwelde neurotische zielen konden botvieren op buxus, taxus en aanverwanten.

Een van de auteurs van dit boek, Chris Crowder, is ‘head gardener’ van Levens Hall, waar hij een topiary garden van 300 jaar oud superviseert. Het merendeel van de foto’s in dit boek komt uit deze fantastische tuin (park). Dat lijkt misschien een beperking, maar Levens Hall kent een dusdanige verscheidenheid van vormen en plantensoorten dat dit niet het geval is.

Vervolg zie volgende post.Leave a Reply