Tel je tuinvogels


Op 2 en 3 februari organiseert Natuurpunt het jaarlijkse telweekend. Hoe je moet tellen en het telformulier zelf is op de site van Natuurpunt te vinden.
Door de jaarlijkse telling kan Natuurpunt het vogelbestand in kaart brengen en vaststellen welke soorten erop vooruit- of achteruitgaan. Vorig jaar werd er in 7288 tuinen geteld, de top vijf van de meest voorkomende vogels:
huismus, koolmees, merel, Turkse tortel en vink.

Door vogels te voederen krijg je meer vogels in je tuin. Waarom voederen? Zuiver biologisch gezien hoef je vogels niet bij te voederen. Toch zijn er een aantal redenen waarom Natuurpunt adviseert om tuinvogels in barre tijden te voeren. Allereerst verteren vogels bij strenge vorst snel hun vetreserves om hun hoge lichaamstemperatuur van zo’n 40° te behouden. Een winterkoninkje kan in een koude winternacht wel 10% van zijn lichaamsgewicht verliezen! De dagen zijn ook kort, waardoor er weinig tijd is om voedsel te zoeken.

Vogels voederen

Bovendien is het natuurlijke voedselaanbod van vogels de voorbije decennia sterk afgenomen door verstedelijking, industrialisering en intensivering van de landbouw. Allemaal redenen om het de vogels iets makkelijker te maken. Daar komt bij dat het een bijzonder leuke manier is om je tuinvogels beter te bekijken.

In de winter is water even belangrijk als voldoende voedsel. Wanneer het gesneeuwd heeft, is het niet nodig voor water te zorgen. De vogels komen dan aan vocht door in de sneeuw te pikken. Bij vorst zet je best een bakje met water buiten (nooit zout in het water doen).

Doen dus!2 Responses to “Tel je tuinvogels”

  1. Anonymous Says:

    Enig idee welk soort vogel er aan de rechterkant van het voederhuisje zit?
    Hilde

  2. Antoon Jamin Says:

    Humm, een fwiet?

Leave a Reply