In Vlaanderen meer bos gekapt dan geplant


Een merkwaardig bericht in de Morgen, deze morgen. De jongste jaren is er meer bos gekapt dan aangeplant. Ik meen nochtans begrepen te hebben dat het de bedoeling van de Vlaamse regering was om Vlaanderen groener te maken door een groot herbebossingsplan. Daar is tot nu toe niet veel van in huis gekomen.

Volgens het bosdecreet kunnen bossen die op het gewestplan ingekleurd zijn als woonzone of industriegebied gekapt worden om te verkavelen of te ontwikkelen, op voorwaarde dat eenzelfde oppervlakte opnieuw bebost wordt. De bouwheer kan compenseren door op andere gronden dezelfde oppervlakte bos aan te planten of door een bosbehoudsbijdrage te storten.

De afgelopen jaren werd in totaal 1.300 hectare zonevreemd bos gekapt, terwijl er slechts 470 hectare bos werd aangeplant. Voor 1.100 hectare werd een bosbehoudsbijdrage betaald. Met die spaarpot – waar 13 miljoen euro in zit – werd slechts 310 hectare te bebossen grond gekocht.De bevoegde minister Crevits erkent dat het herbebossen niet snel verloopt…

Vlaanderen is een van de regio’s met het minst bos in Europa: dus Crevits, de handen uit de mouwen en bomen planten voor een zuivere lucht en meer groen!


En het hoeft niet noodzakelijk een sequoia te zijn!Leave a Reply